inspectie, keuring & reparatie van speeltoestellen

Om kinderen veilig te kunnen laten spelen, is het belangrijk de veiligheid van speeltoestellen, sportzalen en speelgelegenheden te waarborgen. Hiervoor is een periodieke inspectie vereist. Na deze inspectie stellen wij een overzichtelijk inspectierapport, en eventueel ook een logboek, samen. Hierin zijn alle inspectiedata, gebreken en reparaties terug te vinden.

De periodieke inspectie wordt in de volksmond ook wel een keuring genoemd, echter is dit niet hetzelfde. Er is dus een verschil tussen een inspectie en een keuring. Wij inspecteren speeltoestellen, vandaar dat wij dit woord aanhouden.

Goed onderhoud aan speeltoestellen voorkomt onveilige situaties voor kinderen. Ook zorgt het voor een nette uitstraling van uw speelterrein. Wij van KS-Service hebben ruime ervaring in het inspecteren, onderhouden en repareren van speeltoestellen.

Wij werken met SVS-gediplomeerde veiligheidsinspecteurs en adviseren u minimaal één keer per jaar uw speeltoestellen te laten inspecteren door deze inspecteurs. Deze inspecties moeten plaatsvinden om te controleren of alle speeltoestellen voldoen aan de normen, zoals die zijn opgenomen in het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen (WAS).

Reparaties zullen worden verzorgd nadat bij de inspectie gebreken zijn ondervonden of als een toestel heeft geleden aan vandalisme.

Verschillende tevreden klanten zijn:

ks-klant-9
ks-klant-5